Kvalitet och uppföljning

 

Ett kontinuerligt uppföljnings- och utvärderingsarbete sker i samråd med uppdragsgivaren och andra intressenter kring den boende för att få en så optimal vårdtid som möjligt.

Verksamheten är ISO-certifierad enligt ISO 9001:2008. Ledningssystemet innebär att verksamheten styrs av tydliga rutiner och riktlinjer för att säkerställa en hög kvalitet i omvårdnadsarbetet.

 

 

 


Kontakt

www.nyatag.com

Stigbergstorget 1
Göteborg
414 63


Växel 031-704 32 00
Fax 031-12 96 40
Jour 070 770 15 72