11.04.2019 00:00

Utbildning

För att öka kompetensen på HVB Nya Tag har tre medarbetare gått en utbildning i Återfallsprevention. 
Kursens målsättning har varit att ge grundläggande kunskap i manualbaserad återfallsprevention vid beroende, utveckla färdigheter samt träna och tillämpa dessa i det konkreta klientarbetet. 
Utbildningen utgick ifrån Väckarklockan - manualbaserad återfallsprevention vid beroende. 
Efter sammanlagt 18 timmars utbildning fick Nya Tags medarbetare varsitt kursintyg för att de fullgjort utbildningen. 

 

Kursledare var Steve Wick, Socionom och legitimerad psykolog med flera års erfarenhet av att arbeta med beroendepatienter i både England och Sverige. 

—————

Tillbaka


Kontakt

www.nyatag.com

Stigbergstorget 1
Göteborg
414 63


Växel 031-704 32 00
Fax 031-12 96 40
Jour 070 770 15 72